De colorat cercuri

Cerc Ómpartit Ón parti egale: doime, treime, patrime, cincime, sesime, septime, optime, noime, zecime, dousprezecime, cincisprezecime, saisprezecime

Recomanda acest material pe Google