Capitan la cincisprezece ani

- citeste gratuit -

In ziua de 2 februarie 1873, bricul-goeletă Pilgrim se afla la 43°57' latitudine sudică şi la 165° 19' longitudine vestică faţă de meridianul de la Greenwich. ...

Puzzle

- Gratuit -

Joc de indemânare care constă în potrivirea de piese cu frânturi de imagini pentru realizarea imaginilor unor animale, insecte, cuvinte, peisaje, etc. Jocurile au cate 16 piese care se potrivesc la formarea imaginilor.

 

Divizori

- Gratuit -

Matematica.Videoclip. Ce sunt divizorii, cum se calculeaza, ce este un numar divizibil, intrebari la care afli raspunsul prin vizionarea lectiei.

Fractii

- Gratuit -

Matematica.Videoclip.Ce este o fractie, din ce este formata o fractie, cum se calculeaza, care sunt denumirile practice ale unor fractii, intrebari la care afli raspunsul prin vizionarea lectiei.

Mara

- de citit gratuit -

  A rămas Mara, săraca, văduvă cu doi copii, sărăcuţii de ei, dar era tânără şi voinică şi harnică şi Dumnezeu a mai lăsat să aibă şi noroc. Nu-i vorbă, Bârzovanu, răposatul, era, ...mai mult !

Print şi cersetor

- de citit gratuit-

În vechea cetate a Londrei, într-o zi oarecare de toamnă din cel de al doilea sfert al secolului al şaisprezecelea, un copil pe care nimeni nu-l dorea, se născu într-o familie săracă, ce avea numele de Canty. În aceeaşi zi, un alt copil englez se năştea într-o bogată familie cu numele de Tudor, care îl dorea, însă toată Anglia.  ...mai mult !

La oglinda

- de citit gratuit-

Azi am să-ncrestez în grindă –
Jos din cui acum, oglindă !
Mama-i dusă-n sat ! Cu dorul
Azi e singur puişorul,
Şi-am închis uşa la tindă
                      Cu zăvorul.

Fram ursul polar

- de citit gratuit -

Tigrii intrau în arenă unul câte unul. Pasul lor era mlădios pe nisip. Moale, catifelat, fără vuiet. Nu ridicau nici în dreapta, nici în stânga ochii lor galbeni ca de sticlă. După gratii, mulţimea din staluri privea cu răsuflarea înfiorată de teamă şi de nerăbdare.Dar pentru tigrii de Bengal nu se afla pe lume această mulţime. ....mai mult!

Calatoriile lui Gulliver

-de citit gratuit -

...............................

Am încercat să mă scol, dar nu m-am putut mişca, deoarece cum stam aşa culcat pe spate, mi-am simţit atât braţele cât şi picioarele legate zdravăn de pământ de o parte şi de alta, iar părul meu lung şi des, prins şi el în acelaşi fel. ...mai mult!

Stefan cel Mare

- de citit grtuit -

... Din jos de Suceava, pe Siret, la locul ce-i zice Direptate stau adunaţi, ca-n zilele marilor judecăţi domneşti, boierii ţării, curtenii toţi şi feţele bisericeşti cu Mitropolitul Teoctist în frunte, şi norod mult de prin sate, întru întâmpinarea domnului celui nou. Aici e „primirea“; aici se opreşte cu arcaşii lui cel ce de două ori şi-a biruit vrăjmaşul. ...mai mult!

Legenda imparatului Alexandru Macedon

- de citit gratuit -

Imparatea la rasarit in India marele Por-imparat, si la amiazazi domnea peste Persia marele Dariei imparat, iara Merlichei imparat stapanea Ramul si tot Apusul cu toti crai; si la Macedonia era Filip craiul. Iara peste Eghipet imparatea Netinav imparat, carele era filosof mare, si fermecator si cetitor de stele, si era atat de maiestru cat lua bunatatile si dulceata de la patru tari, adica:graul, vinul, untul si mierea. ... mai mult!

Somnoroase pasarele

Somnoroase pasarele
Pe la cuiburi se aduna, 
Se ascund în ramurele -
Noapte buna!

Sabia de foc

- diafilm gratuit - 

E mult de atunci... Intr-o zi de tomna, vaile Trotusului rasunau de larma baietilor din Borzesti care iesisera cu caii la pascut. Se luptasera intre ei, luandu-se la tranta, arucand cu ghioagele, ori incercand sa nimireasca o tinta cu sageta cat mai departe ... 

Puiul

- diafilm gratuit -

Intr-o primavara, o prepelita aproape moarta de oboseala — ca venea de departe, tocmai din Africa — s-a lasat din zbor intr-un lan verde de grau, la marginea unui lastar. Dupa ce s-a odihnit vreo cateva
zile, a inceput sa adune betigase, foi uscate, paie si fire de fan si si-a facut un cuib ...

Stii numele pasarii ?

- gratuit -

Dupa imagine si cateva litere ajutatoare identifica pasarea. Scrii numele pasarii intr-caseta si apoi click pe butonul "Verificare". Daca nu stii numele atunci click pe butonul "Nu stiu". Un joc care te invata sa identifici pasarile si sa le inveti numele !  SPARTACUS

de Rafaello Giovagnoli

- fragment -CAPITOLUL II

SPARTACUS IN ARENĂ

Mulţimea aplauda frenetic şi discuta cele întîmplate, umplînd circul cu larma a o sută de mii de glasuri.

Mirmilonul se îndreptă spre carcere, de unde tocmai ieşiseră în acea clipă doi slujitori, deghizaţi unul ca Pluto, altul ca Mercur, şi cîţiva lorari, pentru a trage cu răngile cadavrul retiarului şi a-1 scoate din arenă prin Poarta Morţii. Locul unde rămăsese o băltoacă mare de sînge fu presărat cu o pulbere fină şi strălucitoare de marmura, adusă în saci mici de la carierele învecinate, de la Tivoli, şi acum arena, strălucea din nou în soare ca argintul.

Pentru biblioteca ta

Spartacus

Transport gratuit prin curierat.

Citat:

"Cărţile ne sunt prieteni statornici...Ne sunt sfetnici şi nu ne contrazic. Cărţile care ne plac sunt si urne pline de amintiri."

Mulţimea continua să aplaude şi făcea să răsune amfiteatrul de strigătul :

— Trăiască Sylla !

Adresîndu-se lui Cneus Cornelius Dolabelia, care fusese consul cu doi ani în urmă şi şedea acum alături de dînsul. Sylla comentă:

— Pe Apolo din Delfi, care mă ocroteşte, slugarnic mai e poporul ăsta ! îţi închipui oare că mă aplaudă pe mine ? Nici gînd ! îl aplaudă pe bucătarul meu, care, ieri, le-a gătit mîncăruri alese şi din belşug. 

— Dar de ce nu ţi-ai rezervat loc pe oppidum ? îl întrebă Cneus Dolabelia pe Sylla.

— Nu cumva-ţi închipui că un loc pe oppidum mi-ar putea aduce mai multă consideraţie ! răspunse Sylla şi adăugă apoi : Ei, ce zici ? Nu-i aşa că-i destul de bună marfa pe care mi-a vîndut-o Actianus lanistul ?

Titus Aquitius, un senator care şedea şi el lingă Sylla, spuse :

— O, cît eşti de darnic, cît eşti de mare ! Ex-dictatorul, care-şi dusese mîna dreaptă la umărul stîng şi se scărpina de zor ca să-şi potolească mîncărimea provocată de nesuferita boală de piele care-1 chinuia, exclamă :

— Trăsnească-i fulgerul lui Iupiter pînă la unul pe ticăloşii de linguşitori ! O clipă mai tîrziu adăugă : Am renunţat la dictatură, m-am întors la viaţa privată şi voi tot nu voiţi să vedeţi în mine altceva decît un stăpîn. Netrebnici ! Altfel decît în robie nici nu puteţi trăi.

Un patrician din suita lui Sylla, care şedea pe aproape, interveni cu îndrăzneală :

— Nu toţi oamenii, o, Sylla, sînt născuţi pentru robie, îndrăzneţul nu era altul decît Lucius Sergius Catilina.

Număra douăzeci şi şapte de ani pe atunci. Era înalt, cu pieptul larg şi puternic, cu umeri laţi şi braţe musculoase. Avea un cap mare, acoperit cu o claie de păr ne­gru şi des ; faţa — brună, bărbătească şi energică, cu partea superioară, de la tîmple în sus, mai dezvoltată. De-a curmezişul frunţii late, spre rădăcina nasului, se vedea puternic reliefată o vînă totdeauna umflată ; ochii lui cenuşii-întunecaţi aveau în permanenţă o sticlire crudă şi înfricoşătoare, iar contractările nervoase- ale tuturor muş­chilor feţei sale autoritare şi aspre dezvăluiau observato­rului atent cele mai mici frămîntări ale sufletului.

La data cînd începe povestirea noastră, Lucius Sergius Catilina îşi şi cîştigase o faimă de om cumplit. Violenţa lui nestăpînită făcea pe toată lumea să tremure. îl ucisese pe patricianul Gratidianus, care trecea liniştit pe malul Tibrului, pentru că refuzase să-i împrumute pe gaj o sumă mare de bani, de care avea nevoie ca să-şi plătească imensele sale datorii, din pricina cărora nu putea obţine nici o funcţie de stat.   

Faptul acesta se întîmplase pe vremea prescripţiilor, adică pe vremea cînd, în cruzimea lui fără margini, Sylla înecase Roma în sînge. Gratidianus nu numai că nu figura pe listele proscrişilor, dar făcea chiar parte din partidul lui Sylla ; era însă extrem de bogat, şi averile celor trecuţi în listele de proscrişi se confiscau. De aceea, cînd Catilina îi aduse lui Sylla, care participa la o şedinţă a Curiei, cadavrul lui Gratidianus şi-I aruncă la picioarele dictatorului, declarînd că-1 ucisese pe patrician pentru că fusese duşmanul lui Sylla şi al patriei, acesta nu se arătă prea încîntat. Lăsă însă ca omorul să treacă neobservat, pentru a putea pune mîna pe imensele bogăţii ale lui Gratidianus.

Intr-o zi, la scurt timp după acest omor, Catilina avu cu fratele său un conflict atît de violent, încît ajunseră să încrucişeze săbiile. Sergius Catilina însă, pe lîngă că era foarte puternic, era meşter la duel cum nu mai era altul la Roma. El îşi ucise fratele în acest duel şi, moştenindu-i averea, scăpă de sărăcia în care-l aduseseră risipa, chefurile şi desfrîul. Sylla lăsă şi fratricidul neobservat, la fel cum făcuse şi cu celălalt asasinat; şi pentru acest motiv nici chestorii nu s-au mai legat de Catilina.

Pentru biblioteca ta

Spartacus

Transport gratuit prin curierat.

Citat:

"Cărţile ne sunt prieteni statornici...Ne sunt sfetnici şi nu ne contrazic. Cărţile care ne plac sunt si urne pline de amintiri."

Acum, Lucius Cornelius Sylla, auzind cuvintele îndrăz­neţe ale lui Catilina, se întoarse liniştit către el şi-1 intrebă :

— Ia spune, Catilina, ce crezi : cîţi cetăţeni cutezători ca tine, inimoşi, gata şi la bune, şi la rele, or fi în toată Roma ?

— Nu-mi stă în putere, slăvite Sylla — răspunse Car tilina — să privesc oamenii şi lucrurile de la înălţimea atotputerniciei tale. Mărturisesc însă că dragostea de libertate şi ura faţă de orice fel de tiranie, fie ea exercitată cu mărinimie, fie ascunsă cu făţărnicie, invocînd pretextul fericirii patriei, sînt înnăscute în mine. Trebuie să spun că şi în perioadele de tulburări interne sau de războaie civile fericirea patriei ar fi mai trainică dacă ar fi condusă de poporul întreg decît de despotismul unuia. Fără să-ţi judec acţiunile, eu dezaprob deschis, aşa cum am făcut-o întotdeauna, dictatura ta. Cred, şi aş vrea să cred, că mai sînt în Roma încă mulţi cetăţeni gata să înfrunte orice torturi, numai să nu încapă iarăşi sub dictatura unui singur om, mai ales dacă dictatorul nu va fi Lucius Cornelius Sylla şi nu va avea capul încununat, ca al tău, cu laurii gloriei cîştigate în sute de bătălii.

— Dacă e aşa — ripostă Sylla, senin, dar cu un surîs ironic pe buze — ce mai aştepţi ? De ce nu mă chemi la judecată în faţa poporului liber ? Am renunţat la dictatură. De ce nu m-a acuzat nimeni ? De ce nu s-au depus plîngeri împotriva mea ? De ce n-ai venit să-mi ceri soco­teală pentru faptele mele ?

— Pentru a evita noi măceluri şi războaie civile ca acelea care timp de zece ani au zguduit Roma... Să nu mai vorbim însă despre asta, pentru că n-am de gînd să te acuz, se prea poate să fi comis greşeli mari, dar tot tu ai săvîrşit şi atîtea fapte glorioase, a căror amintire tulbură, zi şi noapte, sufletul meu, care, la fel cu al tău, e însetat de glorie şi putere. Spune-mi, nu ţi se pare şi ţie oare că în vinele poporului nostru mai curge încă sîngele marilor noştri strămoşi, iubitori de libertate ? Adu-ţi aminte, totuşi, că acum cîteva luni, cînd, în faţa Senatului adunat în Curie, ai renunţat de bună voie la puterea dictatorială şi ai concediat garda de lictori, pornind spre casă urmat de prietenii tăi, s-a găsit un tînăr cetăţean care, tocmai în acea zi, a cutezat să te apostrofeze, mustrîndu-te că ai răpit libertatea Romei, că ai dezlănţuit măcelurile şi jafurile în cetate şi că te-ai făcut tiranul ei. Recunoaşte, Sylla, că, pentru ca să îndrăznească cineva să facă un lucru ca acesta, trebuie să aibă un caracter de oţel; acel tînăr risca să plătească cu viaţa cuvintele sale. Ai fost mărinimos cu el, nu spun asta pentru a te linguşi, căci Catilina nu linguşeşte pe nimeni, nici chiar pe marele şi atotputernicul Jupiter. Ai fost mărinimos şi nu i-ai făcut nimic, dar trebuie să fii de acord cu mine că însuşi faptul că s-a găsit un tînăr plebeu, un necunoscut — rău îmi pare că nu-i ştiu numele — în stare să facă un act ca acesta, poate îndreptăţi şi întări credinţa în salvarea patriei şi a republicii.

Broasca testoasa cea fermecata

Basm audio - gratuit.

" Când, iată că o broască țestoasă ieșise pe luciul apei, și se uita galeș la dânsul. Unde lovea el cu nuiaua, și unde se deschidea talazurile care înconjura vârful nuielei, acolo, țâșt! și dânsa, și ochii de la dânsul nu și-i mai lua".

 

Integrame

- gratuit online -

Integrame usoare de dezlegat pe dispozitive mobile, cu tematica diversa, adresate persoanelor de toate varstele. Ai internet pe dispozitiv mobil ? – atunci ai si acces gratuit la Integrame care sunt la fel ca pe suportul de hartie, numai ca trebuie sa faci click cand introduci litera – nici macar nu ai nevoie de creion si hartie !

 

Croitorasul cel viteaz

Uriașul citi: „Șapte dintr-o lovitura!” și, crezand ca-i vorba de șapte oameni doborați de croitoraș dintr-o data, începu sa se uite altfel la farama de om ce-i statea în fața.

Baltagul

- de citit gratuit -

Stăpâne, stăpâne,
Mai cheamă ş-un câne...

Domnul Dumnezeu, după ce a alcătuit lumea, a pus rânduială şi semn fiecărui neam.
     Pe ţigan l-a învăţat să cânte cu cetera şi neamţului i-a dat şurubul.
     Dintre jidovi, a chemat pe Moise şi i-a poruncit: „Tu să scrii o lege; şi, când a veni vremea, să pui pe farisei să răstignească pe fiul meu cel prea iubit Isus; şi după aceea să înduraţi mult necaz şi prigonire; iar pentru aceasta eu am să las să curgă spre voi banii ca apele”....citeste mai mult!

Balaurul cel cu șapte capete.mp3

A fost odată într-o țară un balaur mare. El avea șapte capete, trăia într-o groapă, și se hrănea numai cu oameni.

Mircea cel Mare

- de citit gratuit -

Sfârşitul veacului al XIV-lea aruncă un nou vrăjmaş şi, cu el, un lung şir de primejdii în calea neamului românesc. Prăvălite din aceleaşi mari pustiuri ale Asiei, valurile potopului musulman sparg, de la cele dintâi izbituri, putredele zăgazuri ale împărăţiei bizantine şi, în mai puţin de-o jumătate de veac, îneacă aproape toată peninsula balcanică. ....mai mult!

Nuielusa de alun

- de citit gratuit -

O femeie sarmana avea doi copii. Sprinteioara spala, torcea, fierbea bucatele si Mugurel aduna surcele, aducea apa de la izvor culegea poame din padure. Cand mama lor venra trudita de la munca gasea masa asternuta, mncarea calda, casa si ograda curate.

Craiasa zapezilor

- de citit gratuit

........Era odată un vrăjitor răutăcios, unul dintre cei mai răi,  era chiar dracul.  Şi vrăjitorul  acesta  a  făcut  o oglindă, dar nu era o oglindă ca toate oglinzile, fiindcă tot ce era mai frumos şi bun dacă se oglindea în ea aproape că nici nu se vedea, în schimb, tot ce era maiurât  se  vedea  în  oglindă  foarte  limpede  şi  chiar  mai urât  decât  fusese.  Cele  mai  frumoase  privelişti  în oglindă parcă erau spanac fiert şi cei mai buni oameni erau  în  oglindă  urâcioşi  sau  şedeau  cu  capu-n  jos.


Warning: include(../park/lib300.js): failed to open stream: No such file or directory in /home/mybunico/public_html/Spartacus/index.php on line 94

Warning: include(../park/lib300.js): failed to open stream: No such file or directory in /home/mybunico/public_html/Spartacus/index.php on line 94

Warning: include(): Failed opening '../park/lib300.js' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php73/root/usr/share/pear') in /home/mybunico/public_html/Spartacus/index.php on line 94


Warning: include(../park/lib300.js): failed to open stream: No such file or directory in /home/mybunico/public_html/Spartacus/index.php on line 95

Warning: include(../park/lib300.js): failed to open stream: No such file or directory in /home/mybunico/public_html/Spartacus/index.php on line 95

Warning: include(): Failed opening '../park/lib300.js' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php73/root/usr/share/pear') in /home/mybunico/public_html/Spartacus/index.php on line 95

Ileana Simziana

- Audio gratuit -

A fost odată un împărat. Acel împărat mare și puternic bătuse pe toți împărații de prinpregiurul lui și-i supusese, încât își întinsese hotarele împărăției sale pe unde a înțărcat dracul copiii, și toți împărații cei bătuți era îndatorați a-i da câte un fiu d-ai săi ca să-i slujească câte zece ani.

Turtita

- diafilm gratuit -

Au fost o data un mos si o baba. Intr-o zi, mosneagul o ruga pe baba sa-i faca o turtita, dar baba nu avea faina. Baba se stradui si stranse, totusi, vreo doi pumni de faina de pe fundul lazii. Framanta aluatul cu smantana, facu o turtita si o baga la cuptor.

Zana marii

- de citit gratuit -

...  Zâna cea mică s-a dus până  la  fereastra  cabinei  şi  s-a  uitat.  Înăuntru  erau mai mulţi oameni îmbrăcaţi de sărbătoare; dar cel mai frumos dintre ei prinţul cel tânăr. Avea nişte ochi mari, negri şi nu părea  să  aibă mai mult de cincisprezece ani.  Astăzi  era  ziua  lui  de  naştere  şi  de  acea  era petrecere  pe  corabie.  Marinarii  dansau  pe  punte  şi când prinţul a ieşit şi el pe covertă, sute de rachete au ţâşnit în aer şi au făcut o lumină ca ziua şi zâna s-a speriat şi s-a scufundat repede în apă.

Calin (file de poveste)

- poezie audio, mp3, gratuit -

Toamna frunzele colindã,
Sun-un grier sub o grindã,
Vântul jalnic bate-n geamuri
Cu o mânã tremurândã,
Iarã tu la gura sobei
Stai ca somnul sã te prindã.
Ce tresari din vis deodatã?
Tu auzi pãsind în tindã ....

Fereastra Termopan