Capitan la cincisprezece ani

- citeste gratuit -

In ziua de 2 februarie 1873, bricul-goeletă Pilgrim se afla la 43°57' latitudine sudică şi la 165° 19' longitudine vestică faţă de meridianul de la Greenwich. ...

Puzzle

- Gratuit -

Joc de indemânare care constă în potrivirea de piese cu frânturi de imagini pentru realizarea imaginilor unor animale, insecte, cuvinte, peisaje, etc. Jocurile au cate 16 piese care se potrivesc la formarea imaginilor.

 

Divizori

- Gratuit -

Matematica.Videoclip. Ce sunt divizorii, cum se calculeaza, ce este un numar divizibil, intrebari la care afli raspunsul prin vizionarea lectiei.

Fractii

- Gratuit -

Matematica.Videoclip.Ce este o fractie, din ce este formata o fractie, cum se calculeaza, care sunt denumirile practice ale unor fractii, intrebari la care afli raspunsul prin vizionarea lectiei.

Mara

- de citit gratuit -

  A rămas Mara, săraca, văduvă cu doi copii, sărăcuţii de ei, dar era tânără şi voinică şi harnică şi Dumnezeu a mai lăsat să aibă şi noroc. Nu-i vorbă, Bârzovanu, răposatul, era, ...mai mult !

Print şi cersetor

- de citit gratuit-

În vechea cetate a Londrei, într-o zi oarecare de toamnă din cel de al doilea sfert al secolului al şaisprezecelea, un copil pe care nimeni nu-l dorea, se născu într-o familie săracă, ce avea numele de Canty. În aceeaşi zi, un alt copil englez se năştea într-o bogată familie cu numele de Tudor, care îl dorea, însă toată Anglia.  ...mai mult !

La oglinda

- de citit gratuit-

Azi am să-ncrestez în grindă –
Jos din cui acum, oglindă !
Mama-i dusă-n sat ! Cu dorul
Azi e singur puişorul,
Şi-am închis uşa la tindă
                      Cu zăvorul.

Fram ursul polar

- de citit gratuit -

Tigrii intrau în arenă unul câte unul. Pasul lor era mlădios pe nisip. Moale, catifelat, fără vuiet. Nu ridicau nici în dreapta, nici în stânga ochii lor galbeni ca de sticlă. După gratii, mulţimea din staluri privea cu răsuflarea înfiorată de teamă şi de nerăbdare.Dar pentru tigrii de Bengal nu se afla pe lume această mulţime. ....mai mult!

Calatoriile lui Gulliver

-de citit gratuit -

...............................

Am încercat să mă scol, dar nu m-am putut mişca, deoarece cum stam aşa culcat pe spate, mi-am simţit atât braţele cât şi picioarele legate zdravăn de pământ de o parte şi de alta, iar părul meu lung şi des, prins şi el în acelaşi fel. ...mai mult!

Stefan cel Mare

- de citit grtuit -

... Din jos de Suceava, pe Siret, la locul ce-i zice Direptate stau adunaţi, ca-n zilele marilor judecăţi domneşti, boierii ţării, curtenii toţi şi feţele bisericeşti cu Mitropolitul Teoctist în frunte, şi norod mult de prin sate, întru întâmpinarea domnului celui nou. Aici e „primirea“; aici se opreşte cu arcaşii lui cel ce de două ori şi-a biruit vrăjmaşul. ...mai mult!

Legenda imparatului Alexandru Macedon

- de citit gratuit -

Imparatea la rasarit in India marele Por-imparat, si la amiazazi domnea peste Persia marele Dariei imparat, iara Merlichei imparat stapanea Ramul si tot Apusul cu toti crai; si la Macedonia era Filip craiul. Iara peste Eghipet imparatea Netinav imparat, carele era filosof mare, si fermecator si cetitor de stele, si era atat de maiestru cat lua bunatatile si dulceata de la patru tari, adica:graul, vinul, untul si mierea. ... mai mult!

Somnoroase pasarele

Somnoroase pasarele
Pe la cuiburi se aduna, 
Se ascund în ramurele -
Noapte buna!

Sabia de foc

- diafilm gratuit - 

E mult de atunci... Intr-o zi de tomna, vaile Trotusului rasunau de larma baietilor din Borzesti care iesisera cu caii la pascut. Se luptasera intre ei, luandu-se la tranta, arucand cu ghioagele, ori incercand sa nimireasca o tinta cu sageta cat mai departe ... 

Puiul

- diafilm gratuit -

Intr-o primavara, o prepelita aproape moarta de oboseala — ca venea de departe, tocmai din Africa — s-a lasat din zbor intr-un lan verde de grau, la marginea unui lastar. Dupa ce s-a odihnit vreo cateva
zile, a inceput sa adune betigase, foi uscate, paie si fire de fan si si-a facut un cuib ...

Stii numele pasarii ?

- gratuit -

Dupa imagine si cateva litere ajutatoare identifica pasarea. Scrii numele pasarii intr-caseta si apoi click pe butonul "Verificare". Daca nu stii numele atunci click pe butonul "Nu stiu". Un joc care te invata sa identifici pasarile si sa le inveti numele !  SPARTACUS

de Rafaello Giovagnoli

- fragment -CAPITOLUL II

SPARTACUS IN ARENĂ

- continuarea filei 3 -

La fel de zgomotoase erau şi exclamaţiile celor ce ţi­neau partea tracilor. Deşi Spartacus nu mai avea decît şanse foarte mici, ei totuşi mai nădăjduiau în izbînda lui. Tocmai în momentul acela, Spartacus, care era încă neatins, cu casca şi cu scutul întregi, izbuti să străpungă pe unul din cei şapte samniţi care-l încolţea. Tunete de aplauze, urmate de mii de exclamaţii puternice, izbucniră în circ:

— Mai cu curaj, Spartacus !

— Bravo, Spartacus !

— Trăiască Spartacus !

Ceilalţi doi traci erau greu răniţi, de-abia loveau şi se apărau slab, pentru că erau sleiţi de puteri.

Agitîndu-şi cu iuţeala fulgerului sabia scurtă cu care trebuia să pareze în acelaşi timp loviturile tuturor săbiilor samniţilor care-l atacau strîns uniţi, Spartacus le strigă :

— Apăraţi-mi spatele! Apăraţi-mi spatele... încă o clipă... şi o să învingem !

Glasul îi era întretăiat de un gîfîit puternic, broboane mari de sudoare  i se prelingeau pe faţa palidă, iar ochii lui scînteietori ardeau de setea victoriei, de mînie şi deznădejde.

Puţin după aceasta, un alt samnit — primind o lovitură mortală în pîntec, se rostogoli nu departe de Spartacus, înroşind arena cu sîngele său ; în agonia sa, răcnea sălbatic, înjura şi blestema îngrozitor. In aceeaşi clipă, unul din cei doi traci care apărau spatele lui Spartacus se prăbuşi cu ţeasta sfărîmată.

Chiotele şi strigătele de încurajare, larma din circ deveniră asurzitoare. Privirile fiecărui spectator erau aţintite asupra luptătorilor. Lucius Sergius Catilina, care pusese rămăşag că vor învinge tracii, era împietrit de emoţie şi nu mai vedea nimic afară de lupta din arenă. Ochii lui urmăreau sabia lui Spartacus ca şi cum însăşi viaţa sa ar fi atîrnat de sabia acestuia.

Unui al treilea samnit, Spartacus îi tăie carotida, exact în clipa cînd şi ultimul trac care mai lupta alături de el cădea străpuns de lovituri, fără să scoată măcar un gea­măt.

Ca un muget puternic, o rumoare străbătu întreg circul, apoi se stinse într-o linişte adîncă, atît de adîncă, încît se putea auzi limpede respiraţia grea şi neregulată a gladiatorilor. Emoţia spectatorilor ajunsese la paroxism ; nici dac-ar fi fost în joc soarta Romei, încordarea n-ar fi putut fi mai mare.

Datorită îndemînării şi măiestriei sale la scrimă, în această îndelungată luptă, care durase mai bine de un ceas, Spartacus se alesese numai cu trei răni superficiale, mai exact cu trei zgîrieturi. Acum se afla singur, în faţa a patru adversari puternici, care, deşi răniţi şi sîngerînzi, erau de temut tocmai pentru că erau patru.

Cînd îl văzuse prăbuşindu-se şi pe ultimul său tovarăş, Spartacus, în ciuda vitejiei şi puterii sale, se socotise pierdut. Dar deodată privirea i se lumină : îi venise în minte gîndul de a aplica vechea stratagemă folosită de Horaţiu împotriva buriaţilor. Se puse pe fugă, cu samniţii după el. Nu făcu nici cincizeci de paşi, că se întoarse brusc şi, năpustindu-se asupra celui mai apropiat samnit, îi înfipse paloşul încovoiat în piept. Samnitul se clătină, întinzînd şi agitînd braţele în lături, de parc-ar fi căutat sprijin, apoi se prăvăli. Intre timp, ajungîndu-l al doilea samnit, Spartacus pară cu scutul o lovitură de sabie, apoi îl răpuse pe loc.

Spectatorii, acum aproape toţi de partea tracului, izbucniră în strigăte de admiraţie.

Pentru biblioteca ta

Spartacus

Transport gratuit prin curierat.

Citat:

"Cărţile ne sunt prieteni statornici...Ne sunt sfetnici şi nu ne contrazic. Cărţile care ne plac sunt si urne pline de amintiri."

Al treilea samnit, care era o rană din cap pînă în picioare, se apropie şi el. Socotind că nu e nevoie să întrebuinţeze sabia şi nevrînd, se vede, să-l omoare, Spartacus îl izbi doar cu scutul în cap. Ameţit de lovitură, samnitul se răsuci de două ori pe loc şi căzu grămadă. Ultimul dintre samniţi, deşi cu puterile sleite, se grăbi să-i vină într-a­jutor. Spartacus îl atacă furtunos, însă, vrînd să-l cruţe, se mulţumi să-l dezarmeze din cîtevă lovituri. Apoi îl înşfacă şi-l trînti la pămînt, şoptindu-i la ureche :

— Ţinete bine, Crixus, sper să te scap !

Apoi, cu un picior pe pieptul lui Crixus şi cu genunghiul pe pieptul celuilalt samnit, care zăcea încă ameţit, Spartacus aşteptă hotărîrea poporului.

Ca un bubuit de tunet izbucniră unanime şi prelungi aplauze asurzitoare ; apoi aproape toţi spectatorii făcură semn cu degetul arătător şi mijlociu că dăruiesc viaţa celor doi samniţi.

— Ce om puternic ! exclamă Catilina către Sylla, cu fruntea acoperită de sudoare. Ce om puternic ! Trebuia să se nască roman !

Intre timp se ridicară sute de voci, care strigau :

— Libertate viteazului Spartacus !

Ochii gladiatorului scînteiau. Deveni şi mai palid şi îşi duse mîna la inimă, ca şi cum ar fi vrut să-i stapînească bătăile nebuneşti.

— Libertate, libertate ! repetau mii de glasuri.

— Libertate — şopti cu glas stins gladiatorul — libertate !... O, zei ai Olimpului, nu îngăduiţi ca aceasta să fie numai un vis !

Şi simţi cum i se umezesc genele de lacrimi.

— A dezertat din legiunile noastre ! răsună un glas puternic. Nu se cade să eliberăm un dezertor !

Mulţi dintre spectatorii care-şi pierduseră rămăşagurile din pricina vitejiei lui Spartacus strigară şi ei cu răutate :

— Nu, nu se cade, e dezertor !

Faţa tracului se contractă înfricoşător şi se întoarse în direcţia de unde pornise primul strigăt de imputare împotriva lui. Cu ochii fulgerînd de mînie, îl căuta pe cel care strigase.

între timp, mii de glasuri scandau :

— Li-ber-ta-te, li-ber-ta-te, li-ber-ta-te lui Spartacus !

Sentimentele care-l frămîntau pe nefericitul gladiator nu pot fi descrise. Se hotăra pentru el ceva mai grav decît însăşi viaţa, şi pe faţa lui palidă se citea o imensă tulburare. Tresăririle muşchilor feţei şi scăpărările ochilor oglin­deau limpede lupta dintre nădejde şi deznădejde. Omul acesta, care se luase la trîntă cu moartea un ceas şi jumătate, înfruntînd singur patru adversari deodată fără a trăda cel mai mic semn de teamă, simţea acum că i se moaie genunchii şi, ca să nu cadă în nesimţire în mijlocul circului, se sprijinea de umărul unuia dintre lorarii care veniseră să cureţe arena de cadavre.

— Li-ber-ta-te, li-ber-ta-te !... continua să scandeze mulţimea.

— Intr-adevăr, e vrednic să fie liber — şopti Catilina la urechea lui Sylla.

— Şi va fi demn de libertate ! exclamă Valeria, pe care în clipa aceea Sylla o admira fascinat.

— Bine, fie — se învoi Sylla, uitîndu-se întrebător în ochii Valeriei, care, duioşi, drăgăstoşi şi plini de compătimire, implorau graţierea gladiatorului. Bine... Aşa să fie !...

Sylla înclină apoi capul în semn de aprobare. In aplauzele zgomotoase ale spectatorilor, Spartacus îşi redobândise libertatea.

— Eşti un om liber — îi spuse lorarul lui Spartacus. Sylla ţi-a dăruit libertatea.

Spartacus nu răspunse şi rămase nemişcat. Ţinea ochii închişi şi nu voia să-i deschidă, de teamă ca nu cumva, deschizîndu-i, să se destrame visul pe care şi-l făurise atîta amar de vreme şi care, acum, nu-i venea să creadă că se împlinise.

— M-ai ruinat cu vitejia ta, păcătosule ! murmură un glas lîngă urechea gladiatorului.

Pentru biblioteca ta

Spartacus

Transport gratuit prin curierat.

Citat:

"Cărţile ne sunt prieteni statornici...Ne sunt sfetnici şi nu ne contrazic. Cărţile care ne plac sunt si urne pline de amintiri."

La auzul acestor cuvinte, Spartacus se trezi. In faţa lui stătea lanistul Actianus. El se grăbise să pătrundă în arenă împreună cu lorarii, ca să-l felicite pe Spartacus, crezînd că acesta avea să rămînă proprietatea lui. Acum însă îl blestema pentru vitejia lui. Il usturau cele douăsprezece mii de sesterţi plătiţi pentru Spartacus, pe care acum îi pierduse din cauza mărinimiei poporului şi a clemenţiei lui Sylla, care, după părerea lui, erau prosteşti şi nelalocul lor.

Explozia de ciudă a lui Actianus îl convinse pe Spartacus că nu visa. Se îndreptă de spate în toată măreţia staturii lui gigantice şi, după ce se înclină întîi către Sylla, apoi către popor, părăsi arena însoţit de un nou ropot de aplauze.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sfarsitul fragmentului

Broasca testoasa cea fermecata

Basm audio - gratuit.

" Când, iată că o broască țestoasă ieșise pe luciul apei, și se uita galeș la dânsul. Unde lovea el cu nuiaua, și unde se deschidea talazurile care înconjura vârful nuielei, acolo, țâșt! și dânsa, și ochii de la dânsul nu și-i mai lua".

 

Integrame

- gratuit online -

Integrame usoare de dezlegat pe dispozitive mobile, cu tematica diversa, adresate persoanelor de toate varstele. Ai internet pe dispozitiv mobil ? – atunci ai si acces gratuit la Integrame care sunt la fel ca pe suportul de hartie, numai ca trebuie sa faci click cand introduci litera – nici macar nu ai nevoie de creion si hartie !

 

Croitorasul cel viteaz

Uriașul citi: „Șapte dintr-o lovitura!” și, crezand ca-i vorba de șapte oameni doborați de croitoraș dintr-o data, începu sa se uite altfel la farama de om ce-i statea în fața.

Baltagul

- de citit gratuit -

Stăpâne, stăpâne,
Mai cheamă ş-un câne...

Domnul Dumnezeu, după ce a alcătuit lumea, a pus rânduială şi semn fiecărui neam.
     Pe ţigan l-a învăţat să cânte cu cetera şi neamţului i-a dat şurubul.
     Dintre jidovi, a chemat pe Moise şi i-a poruncit: „Tu să scrii o lege; şi, când a veni vremea, să pui pe farisei să răstignească pe fiul meu cel prea iubit Isus; şi după aceea să înduraţi mult necaz şi prigonire; iar pentru aceasta eu am să las să curgă spre voi banii ca apele”....citeste mai mult!

Balaurul cel cu șapte capete.mp3

A fost odată într-o țară un balaur mare. El avea șapte capete, trăia într-o groapă, și se hrănea numai cu oameni.

Mircea cel Mare

- de citit gratuit -

Sfârşitul veacului al XIV-lea aruncă un nou vrăjmaş şi, cu el, un lung şir de primejdii în calea neamului românesc. Prăvălite din aceleaşi mari pustiuri ale Asiei, valurile potopului musulman sparg, de la cele dintâi izbituri, putredele zăgazuri ale împărăţiei bizantine şi, în mai puţin de-o jumătate de veac, îneacă aproape toată peninsula balcanică. ....mai mult!

Nuielusa de alun

- de citit gratuit -

O femeie sarmana avea doi copii. Sprinteioara spala, torcea, fierbea bucatele si Mugurel aduna surcele, aducea apa de la izvor culegea poame din padure. Cand mama lor venra trudita de la munca gasea masa asternuta, mncarea calda, casa si ograda curate.

Craiasa zapezilor

- de citit gratuit

........Era odată un vrăjitor răutăcios, unul dintre cei mai răi,  era chiar dracul.  Şi vrăjitorul  acesta  a  făcut  o oglindă, dar nu era o oglindă ca toate oglinzile, fiindcă tot ce era mai frumos şi bun dacă se oglindea în ea aproape că nici nu se vedea, în schimb, tot ce era maiurât  se  vedea  în  oglindă  foarte  limpede  şi  chiar  mai urât  decât  fusese.  Cele  mai  frumoase  privelişti  în oglindă parcă erau spanac fiert şi cei mai buni oameni erau  în  oglindă  urâcioşi  sau  şedeau  cu  capu-n  jos.


Warning: include(../park/lib300.js) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home2/mybunico/public_html/Spartacus/c2f4.php on line 93

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../park/lib300.js' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php53/usr/share/pear:/opt/alt/php53/usr/share/php') in /home2/mybunico/public_html/Spartacus/c2f4.php on line 93


Warning: include(../park/lib150.js) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home2/mybunico/public_html/Spartacus/c2f4.php on line 94

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../park/lib150.js' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php53/usr/share/pear:/opt/alt/php53/usr/share/php') in /home2/mybunico/public_html/Spartacus/c2f4.php on line 94

Ileana Simziana

- Audio gratuit -

A fost odată un împărat. Acel împărat mare și puternic bătuse pe toți împărații de prinpregiurul lui și-i supusese, încât își întinsese hotarele împărăției sale pe unde a înțărcat dracul copiii, și toți împărații cei bătuți era îndatorați a-i da câte un fiu d-ai săi ca să-i slujească câte zece ani.

Turtita

- diafilm gratuit -

Au fost o data un mos si o baba. Intr-o zi, mosneagul o ruga pe baba sa-i faca o turtita, dar baba nu avea faina. Baba se stradui si stranse, totusi, vreo doi pumni de faina de pe fundul lazii. Framanta aluatul cu smantana, facu o turtita si o baga la cuptor.

Zana marii

- de citit gratuit -

...  Zâna cea mică s-a dus până  la  fereastra  cabinei  şi  s-a  uitat.  Înăuntru  erau mai mulţi oameni îmbrăcaţi de sărbătoare; dar cel mai frumos dintre ei prinţul cel tânăr. Avea nişte ochi mari, negri şi nu părea  să  aibă mai mult de cincisprezece ani.  Astăzi  era  ziua  lui  de  naştere  şi  de  acea  era petrecere  pe  corabie.  Marinarii  dansau  pe  punte  şi când prinţul a ieşit şi el pe covertă, sute de rachete au ţâşnit în aer şi au făcut o lumină ca ziua şi zâna s-a speriat şi s-a scufundat repede în apă.

Calin (file de poveste)

- poezie audio, mp3, gratuit -

Toamna frunzele colindã,
Sun-un grier sub o grindã,
Vântul jalnic bate-n geamuri
Cu o mânã tremurândã,
Iarã tu la gura sobei
Stai ca somnul sã te prindã.
Ce tresari din vis deodatã?
Tu auzi pãsind în tindã ....